Atpakaļ

Linda Desmitniece

Veselības centrā "Baltezers" strādā no 2020. gada

Ergoterapeite

Specializācija

 • Ergoterapeite.
 • Pediatrija – somatiskās un psihiatriskās saslimšanas.
 • Somatiskās saslimšanas visās vecuma grupās.

Izglītība

 • Rīgas Stradiņa Universitāte.
 • Medicīniskās teipošanas kursi.
 • “Fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana bērnam un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodika’’.
 • “Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments”.
 • Regulāri tiek apmeklētas Ergoterapijas asociācijas rīkotās konferences.

Apraksts

 • Kognitīvo funkciju novērtēšanas un uzlabošanas sistēma “RehaCom”
 • Rokas funkciju uzlabošanas iekārta ”RehaDigit”
 • Medicīniskā teipošana.
 • Ikdienas aktivitāšu (piemēram, skolas, ģērbšanās u.c.) veikšanas novērtēšana, trenēšana un pielāgošana.
 • Bērnu un jauniešu attīstības novērtēšana un veicināšana.
 • Rokas terapija.
 • Izglītošana par tehniskajiem palīglīdzekļiem t sk. ortozes, to nepieciešamību un pieejamību.
Atpakaļ

Pakalpojumi, ko sniedz veselības centrā Baltezers