Atpakaļ

Santa Geidāne-Silava

Veselības centrā Baltezers strādā no 2019. gada.

Ergoterapeite

Specializācija

 • Konsultācijas bērniem un pieaugušajiem ( tiek izvērtētas pacienta funkcionālās un kognitīvās spējas, ikdienas aktivitāšu veikšanas grūtības un resursi, seko vienošanās ar klientu/pacientu par tālāko terapijas procesu, rekomendācijas pacientam).
 • Individuālas nodarbības ( mērķtiecīgas nodarbes/aktivitātes izvirzītā terapijas mērķa sasniegšanai, rekomedācijas pēc terapijas procesa turpmākajam darbam mājās.
 • Bēbīšu skoliņas nodarbības mazuļiem vecuma grupā no 1 gadiņa.
 • Handlinga konsultācijas/apmācības jaunajiem vecākiem.

Ergoterapeits strādā ar klientiem visās vecuma grupās – ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, ka arī pensijā esošiem.

Biežākie traucējumi, kad nepieciešama ergoterapeita palīdzība bērniem, ir stāvokļi pēc traumām, dzemdību traumas vai iedzimti defekti, psihomotorās attīstības traucējumi, pacienti ar attīstības un funkcionēšanas traucējumiem, neiroloģiskie pacienti, tai skaitā pacienti ar muguras smadzeņu bojājumiem, cerebrālo trieku, dažādām ģenētiskām saslimšanām, autisms, autiska spektra traucējumi, psihosociāli un uzvedības traucējumi, stājas traucējumi. Ergoterapeita konsultācija ir ieteicama bērniem, kuri savā attīstībā nedaudz aizkavējas – slikti runā un lēni apgūst jaunas prasmes.

Ikdienā visbiežāk sastopamās pacientu klīniskās diagnozes pieaugušie pacienti: pēc traumām, politraumām, pēc insulta, dorsopātijām, locītavu saslimšanām, arodslimībām.

Izglītība

 • Rīgas Stradiņa Universitāte
 • Savu kvalifikāciju paaugstinu regulāri apmeklējot ET asociācijas rīkotos kursus, seminārus.
 • Teipošanas kursi.

Apraksts

Vairāku gadu  laikā iegūto pieredzi strādājot ar bērniem ar dažāda veida saslimšanām psihomotorās attīstības traucējumiem, pacientiem ar attīstības un funkcionēšanas traucējumiem, cerebrālo trieku, stāvokļiem pēc traumām, ģenētiskām saslimšanām.

Darbā tiek pielietotas ergoterapijas metodes un tehnoloģijas:

 • roku funkciju trenēšana – sīkās motorikas un veiklības trenēšana, spēka palielināšana, bilaterālu kustību veicināšana, pareizu satvērienu modeļu veidošana, spasticitātes mazināšana, deformāciju un kontraktūru profilakse, tūskas mazināšana;
 • ikdienas aktivitāšu trenēšana, pielāgošana, saglabāšana;
 • pareizas sēdēšanas pozas veidošana, pozicionēšana;
 • konsultācijas par locītavu aizsardzības principiem, enerģijas taupīšanas tehnikām un ergonomikas pamatprincipiem;
 • konsultācijas par palīglīdzekļiem un ortozēm, to saņemšanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem, sagatavot tehniskā palīglīdzekļa atzinumu;
 • sensora stimulācija;
 • kognitīvo funkciju trenēšana;
 • aprūpes tehniku apmācība pacientu radiniekiem un asistentiem.
 • plaukstas un pirkstu terapijai, funkciju atjaunošanai (RehaDigit),
 • RehaCom datorizēta programma kognitīvo funkciju trenēšanai, terapeitisks rīks, kas piemērots dažāda vecuma pacientiem (no 6 gadu vecuma) ar kognitīviem traucējumiem gan agrīnā, gan vēlīnā rehabilitācijas posmā. RehaCom piedāvā gan novērtēt un diagnosticēt kognitīvus traucējumus, gan arī veikt atbilstošu, personai pielāgotu terapiju izziņas funkciju veicināšanai.
 • veselības centrā ir speciāli pielāgota virtuves telpa, virtuves aktivitāšu realizēšanai, tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Atpakaļ

Pakalpojumi, ko sniedz veselības centrā Baltezers