Atpakaļ

Mairita Švāne

Veselības centrā Baltezers strādā no 2016. gada.

Ergoterapeite

Specializācija

Nodrošinu ergoterpeita konsultācijas/nodarbības  pacientiem visās vecuma grupās – priekšlaicīgi dzimušiem bērniem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, cilvēkiem darbspējīgā vecumā un gados veciem cilvēkiem.

Visbiežāk ergoterpeita palīdzība nepieciešama pēc pārciesta insulta, galvas traumas, lūzuma, nervu bojājumiem, locītavu saslimšanām, kad nepieciešams uzlabot/atjaunot ikdienas aktivitāšu veikšanas spējas un prasmes, trenēt sīkās motorikas funkcijas un kognitīvās funkcijas.

Konsultācija tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības izvērtēšanai, pielāgošanai. Tehnisko palīglīdzekļu atzinuma sagatavošana.

Ergonomikas konscultācijas mājas, darba vides uzlabošanai/ pielāgošanai, lai aizkavētu skeletomuskulāras saslimšanas

Izglītība

  • Rīgas Stradiņa Universitāte- profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē, ergoterapeita profesionālā kvalifikācija

 

Apraksts

  • palīdzu apgūt/atgūt prasmes/spējas, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs;
  • Palīdzu uzlabot/atjaunot sīkās motorikas un manipulacijas funkcijas plaukstās;
  • Palīdzu novērst/ mazināt apkārtējās vides barjeras, pielāgot vidi ergonomiski atbilstošu pacientam;
  • Apmācu lietot tehniskos palīglīdzekļus, pielāgot tos.

Individuāla pieeja katram pacinetam, uz klientu vērsta prakse, cieņa un empātija.

Kognitīvo funkciju trenēšanai tiek izmantota datorprogramma “RehaCom”, kas sniedz iespējas novērtēt personas kognitīvās funkcijas un attiecīgi novērtējumam tās trenēt ar atbilstošiem treniņu moduļiem katram.

Rokas funkciju trenēšanai tiek izmantota ierīce Reha-Digit, kas stimulē rokas mehanoreceptorus, mobilizē plaukstas locītavas un samazina spasticitāti.

 

Atpakaļ

Pakalpojumi, ko sniedz veselības centrā Baltezers