Atpakaļ

Anda Suharevska

Veselības centrā Baltezers strādā no 2019. gada.

Klīniskais un veselības psihologs

Specializācija

  • Konsultācijas pieaugušajiem un bērniem
  • Psiholoģiskās izpētes un atzinumu sagatavošana par izpētes rezultātiem pēc vecāku, cita speciālista vai institūcijas pieprasījuma, Pedagoģiski medicīniskajai komisijai vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai
  • Rehabilitācija vardarbībā cietušajiem bērniem
  • Smilšu spēles terapijas metode

Izglītība

  • Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas augstskola
  • Tālākizglītības kurss “Smilšu spēles bilžu valoda”
  • Latvijas klīniskais personības tests

Apraksts

Konsultācijā psihologs var palīdzēt klientam atgūt emocionālo līdzsvaru un izprast savu situāciju; palīdzēt izzināt sevi vai sava bērna attīstības īpatnības, audzināšanas un ģimenes locekļu mijiedarbības likumsakarības u.c. Psihologs var palīdzēt klientam atgūt iekšējos spēkus un pārliecību par savām spējām arī dzīves situācijās, kad uzmācas bezcerība, palīdzēt ieraudzīt citus ceļus un iespējas problēmas risināšanā; palīdzēt noformulēt mērķus, izpētīt dažādus problēmas vai grūtību aspektus, aktualizēt klienta resursus, palīdzēt izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus.

Veicot psiholoģisko izpēti un analizējot iegūto informāciju, psihologs var izdarīt secinājumus par klienta (bērna vai pieaugušā) attīstības īpatnībām, intelektuālajām un funkcionālajām spējām, personības iezīmēm,  īpatnībām u.c. un sniegt atgriezenisko saiti par izpētes rezultātiem un ieteikumus problēmas vai situācijas tālākai risināšanai, sniegt informāciju par psiholoģiskās palīdzības veidiem un iespējām.

Atpakaļ